ഉറക്കം!!!

Wrote when I felt damn sleepy during the post-graduation class of Biochemistry  

😋 😋 😋

Urakkam.jpg

Advertisements

About elaine

Dreaming to be a marine biologist someday..... Reading, writing, music, movies, travel, art etc. have been a part of my life from a long time. I hold madness....i love to share happiness and i am happy when i see smiles in the faces. I am weird and hybrid in my thoughts and tastes....Proud to be a Leo!

20 responses to “ഉറക്കം!!!

 1. pidakkunna nayanangalum, padarunna nidrayum, pinne bio-chemistriyum AK-yum..nice combo

  Liked by 1 person

 2. You’ve got such great handwriting! 😁

  Liked by 1 person

 3. othiri sahichu alle….aksharangalil athu vayikkam..;)

  Liked by 1 person

 4. ഉറക്കം വായിച്ചു, അതിലെ സത്യം വരികളിൽ പ്രകടമാണ്. അല്പം ഗദ്യഭാവം തോന്നിപ്പോകുന്ന ( എനിക്ക് തോന്നി ) ഭാഷ. എങ്കിലും എഴുതിയ സാഹചര്യം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തമ സൃഷ്ടി… ആ ക്ലാസിന്റെ Qualily ഉം ജൈവരസതന്ത്രത്തിന്റെ അരസികതയും ഉൾകൊള്ളാനാകുന്നുണ്ട് 😉👌

  Liked by 2 people

 5. Haha. Prompt enik ishttayi 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

A Blog to Regret

It's hard being a teenager, especially when you're 30

MISSION BE-YOU TIFUL

Skincare, beauty product reviews, DIY's and more

Apricity All The Way

Living through art. Art-ing through life.

ANAKHARICHU

💓THE PROFIT OF LOVE IS ALWAYS TEARS .... MY TEARS ARE MY WORDS .... :(

coffin

where my thoughts are resting in peace

Of Books and Reading

Hmmm so I am the Hungry Reader. The one who reads. The one who is constantly reading or wanting to read constantly. This blog is all about the books I have read, the ones that I am reading and gems that I plan to read in the future or whenever it arrives.

The DIY Librarian

Do-It-Yourself with your own [untraditional] librarian!

beautyobsessed555.wordpress.com/

Beauty And Lifestyle Blog

നഷ്ട്ടനീലാംബരി

തട്ടുമ്പുറത്തെ ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ ക്ലാവ്പിടിച്ചുതുടങ്ങി... എല്ലാം ഒന്ന് തേച്ചുമിനുക്കണം... അവയ്ക്കുമുണ്ടല്ലോ ചില കഥകൾ പറയാൻ.. പോയ് മറഞ്ഞ ആഡംബരങ്ങളുടെ കഥകൾ..

മര്‍ത്ത്യലോകം

അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരും അറിവുകെട്ടവരും അടങ്ങുന്ന മര്‍ത്ത്യന്റെ ലോകം

LipstickForLunch

The Musings Of A BeautyHolic

A Dream Lived Greener

Zero Waste Family Life and Shopping in Ottawa, Canada

%d bloggers like this: