അഗ്നി / Fire

1aadb21c4853d6007fcbdaa1ef55e7b6

എന്നിൽ ജ്വലിക്കുമീ പ്രണയത്തിന് അഗ്നിയെ ഇനിയും തല്ലിക്കെടുത്താൻ നിൽക്കരുത് . വൃഥാവാക്കുമാജോലി എന്ന് ഞാനിപ്പൊഴേ മന്ത്രിക്കുന്നു. കാലങ്ങളും ദേശങ്ങളും താണ്ടി എന്നെ തേടി വന്ന എൻ പ്രണയത്തെ അകറ്റാൻ നോക്കുന്നത് പാഴ്‌വേല. എൻ ആത്മാവിനെ വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയെൻ പ്രണയം.ജ്വലിക്കുമെന് ആത്മാവിനു സംഹാരരുദ്രയിലേക്കു നടന്നടുക്കാൻ എളുപ്പമെന്നുത് പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്ന സത്യം .

Never approach me to subside the fire of love in me. Let me tell you that it will go in vain. Love has crossed ages and lands and came back just searching for me. How can you let the love get away from me again? Love has ignited my soul once again. There is an easily neglected truth: “The fire in my soul can easily become the deadliest flames of disaster”. 

 

Advertisements

About elaine

Dreaming to be a marine biologist someday..... Reading, writing, music, movies, travel, art etc. have been a part of my life from a long time. I hold madness....i love to share happiness and i am happy when i see smiles in the faces. I am weird and hybrid in my thoughts and tastes....Proud to be a Leo!

30 responses to “അഗ്നി / Fire

 1. This is just brilliant, Like Paulo Ceolho ! keep sharing ! Happy Morning Elaine 🙂

  Liked by 1 person

 2. There’s fire in every one’s soul.. beautiful.

  Like

 3. Ellathinum oru samayamundu dasa….ingane chila write ups purathu vidanakum frustration varunnathu….so keep it up😉

  Liked by 1 person

 4. I’m 80% sure that that language is Tamil; if it is, then I stay in Tamil Nadu too. Chennai. Hi 😀

  Liked by 1 person

 5. എന്താണിങ്ങനെ? പ്രണയാഗ്നി ചാരമാക്കുന്നത് ശരീരമെന്ന മിഥ്യാധാരണയ്ക്കൊപ്പം സത്യമാണെന്നും അതിനാൽ എന്നും നിലനിൽക്കും എന്നും കരുതപ്പെടുന്ന സങ്കുചിത സദാചാര ചുറ്റുപാടുകളെയുമാണ് . അതിനാൽ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നല്ലത്, നല്ലതിന്…. എന്നല്ലേ താങ്കൾ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്?

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

A Blog to Regret

It's hard being a teenager, especially when you're 30

MISSION BE-YOU TIFUL

Skincare, beauty product reviews, DIY's and more

Apricity All The Way

Living through art. Art-ing through life.

ANAKHARICHU

💓THE PROFIT OF LOVE IS ALWAYS TEARS .... MY TEARS ARE MY WORDS .... :(

coffin

where my thoughts are resting in peace

Of Books and Reading

Hmmm so I am the Hungry Reader. The one who reads. The one who is constantly reading or wanting to read constantly. This blog is all about the books I have read, the ones that I am reading and gems that I plan to read in the future or whenever it arrives.

The DIY Librarian

Do-It-Yourself with your own [untraditional] librarian!

beautyobsessed555.wordpress.com/

Beauty And Lifestyle Blog

നഷ്ട്ടനീലാംബരി

തട്ടുമ്പുറത്തെ ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ ക്ലാവ്പിടിച്ചുതുടങ്ങി... എല്ലാം ഒന്ന് തേച്ചുമിനുക്കണം... അവയ്ക്കുമുണ്ടല്ലോ ചില കഥകൾ പറയാൻ.. പോയ് മറഞ്ഞ ആഡംബരങ്ങളുടെ കഥകൾ..

മര്‍ത്ത്യലോകം

അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരും അറിവുകെട്ടവരും അടങ്ങുന്ന മര്‍ത്ത്യന്റെ ലോകം

LipstickForLunch

The Musings Of A BeautyHolic

A Dream Lived Greener

Zero Waste Family Life and Shopping in Ottawa, Canada

%d bloggers like this: